SUPPORTS - International seminar

SUPPORTS - International seminar

event iconСъбитие: онлайн, на живо

time iconКога: 21 април 2021 г. от 14:00 ч. UTC+02

translation iconЕзик: английски, български, испански, португалски

host iconДомакини: Фондация П.У.Л.С.

location iconМясто на провеждане: #StreamEvent Studio

share icon1Място на излъчване: Затворено събитие в ZOOM

На 21 април 2021 г. международен семинар в рамките на проект SUPPORTS – „Подпомагане на децата в деликатната фаза между юношеството и зрелостта, докато напускат заведенията за алтернативна грижа“ събра на едно място повече от 50 специалиста от България, Италия и Полтугалия.

Проектът стартира в началото на 2019 г. с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Той се координира от Фондация „П.У.Л.С.“, България в партньорство с CESIS, Португалия и Defense for Children- Италия, които се обединяват в посока създаване на всеобхватни грижи за деца, напускащи институции от резидентен тип.

Основен фокус в транснационалния семинар бе върху правата на децата, живеещи в институции, както и подготовката им за напускане на институцията и създаване на план за бъдещето (life project).

По време на събитието екипите споделиха за постигнатите резултати в двугодишния международен проект, както и за срещнатите предизвикателства, свързани със световната пандемия от COVID-19. Партньорите от CESIS, Португалия представиха Насоки за професионалисти относно участието на деца в резидентната система за грижа.

Г-жа Екатерина Велева, председател на Фондация „П.У.Л.С.“,  сподели, че в рамките на проекта бяха сензитивирани социални работници, работещи в институции от резидентен тип. Бе създаден инструмент, базиран на дете-центриран и мулидисциплинарен модел за работа и десетки деца откриха подкрепа за овластяване, следвайки техните индивидуални потребности и възможности. Това са основните и най-важни успехи от проекта -подкрепата на младежите от техните значими възрастни.

В рамките на SUPPORTS партньорите от България, Италия и Португалия създадоха редица информационни и сензитивиращи материали, насочени към деца и младежи, живеещи в резидентни услуги, както и насоки за работа и обучение на специалисти, работещи в резидетнти услуги.

Въпреки пандемията от COVID-19 екипът на проекта успя да се адаптира и продължи своята важна работа в подкрепа на децата и младежите, живеещи в институции.